Tag Archives: tỷ lệ người dùng mạng xã hội

Hơn 60% dân số thế giới hoạt động trên mạng xã hội

Gần 5 tỷ người, tương đương hơn 60% dân số thế giới, hoạt động trên mạng xã hội, theo báo cáo hằng quý công bố tháng 7/2023 của công ty tư vấn kỹ thuật số Kepios. Gần 5 tỷ người, tương đương hơn 60% dân số thế giới, hoạt động trên mạng xã hội, theo […]