Tag Archives: trưng bày

Lấy cắp iPhone 15 trưng bày mang về dùng, kẻ gian nhận được tin nhắn kỳ lạ: Đọc xong muốn vứt ngay điện thoại

Trong các cửa hàng Apple Store, iPhone hay iPad được trưng bày tùy ý cho mọi người trải nghiệm, tạo cảm giác rằng những thiết bị này rất dễ bị lấy cắp. Nhưng hóa ra Apple đã tính cả rồi. Đừng trộm cắp iPhone tại cửa hàng Apple, chỉ phí công mà thôi Cảm giác […]