Tag Archives: trí tuệ AI

ChatGPT sẽ có thể ‘nhìn, nghe và nói chuyện’

Ngày 25/9, Công ty OpenAI công bố, ứng dụng ChatGPT giờ đây có thể “nhìn, nghe và nói”, hay hiểu lời nói, trả lời bằng giọng nói và xử lý hình ảnh. Bản cập nhật mới nhất từ OpenAI cho ChatGPT sẽ cho phép người dùng tham gia cuộc trò chuyện bằng giọng nói và […]