Tag Archives: Siri

Nếu đã nâng cấp lên iOS 17, đây là những cài đặt người dùng nên cân nhắc tắt ngay để tối đa trải nghiệm

Đây là những cài đặt mà người dùng nên kiểm tra và tắt ngay khi vừa cập nhật iOS 17. Vừa qua, Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 17 – bản cập nhật mới nhất ngay khi vừa công bố iPhone 15 Series. Phiên bản này sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người […]

Nếu đã nâng cấp lên iOS 17, đây là những cài đặt người dùng nên cân nhắc tắt ngay để tối đa trải nghiệm

Đây là những cài đặt mà người dùng nên kiểm tra và tắt ngay khi vừa cập nhật iOS 17. Vừa qua, Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 17 – bản cập nhật mới nhất ngay khi vừa công bố iPhone 15 Series. Phiên bản này sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người […]