Tag Archives: remote

Xài điều hòa lâu, bạn đã nắm hết tất cả ký hiệu chưa?

Có những ký hiệu trên điều hòa mà nếu không chịu khó tìm hiểu, người dùng sẽ không biết đó là gì. Ký hiệu cơ bản của nhiệt độ Đây có lẽ là những kí hiệu đơn giản, dễ hiểu nhất mà không riêng điều hòa, ngay cả máy lạnh cũng có và hầu như […]