Tag Archives: khoá máy điện thoại 2G

Từ tháng 12/2023 điện thoại thuần 2G, 3G tại Việt Nam sẽ bị ‘tắt sóng’

Nhằm thúc đẩy phổ cập smartphone, tiến tới tắt sóng 2G để người dân được tiếp cận với nhiều dịch vụ số, từ tháng 12/2023, nhà mạng sẽ thực hiện khoá máy điện thoại thuần 2G, 3G. Nhà mạng tại Việt Nam sẽ thực hiện việc khoá máy điện thoại thuần 2G và 3G từ […]