Tag Archives: đào tạo AI

Cách ngăn Facebook lấy dữ liệu cá nhân của bạn để đào tạo mô hình AI tạo sinh

Người dùng Facebook hiện có thể xóa một số thông tin cá nhân, vốn cho phép Meta có thể sử dụng trong việc đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Theo đó, người dùng có thể vào trung tâm trợ giúp của Facebook, sau đó truy cập mục Quyền của chủ […]