Home / TIN HOT (page 8)

TIN HOT

Sửa lỗi ”The process com.google.process.gapps has stopped”

Trên Android KitKat, trong quá trình sử dụng người dùng thường gặp phải lỗi Android ngừng đột ngột và trên màn hình hiển thị lỗi “Unfortunately, the process com.google.process.gapps has stopped” và lỗi “com.google.process.gapps has stopped unexpectedly”. Làm sao để khắc phục được lỗi này. Mời các bạn cùng tham .

Read More »

Sự khác nhau giữa Jailbreak, Root và Unlock

Jailbreak là quá trình gỡ bỏ các giới hạn mà nhà sản xuất thiết lập cho thiết bị. Khi nghe đến jailbreak, người dùng thường sẽ nghĩ đến ngay các thiết bị iOS của Apple như iPhone hoặc iPad.  Root là quá trình dành quyền truy cập “root access” (quyền .

Read More »